Vestby Historielag
Stiftet  1980
MENY

# Forsiden

# Program

# Styret - Personvernerkl.

# Vedtekter

# Bokutgivelser

# Siste nytt

# Arbeidsgrupper

# Stier og tufter

# Aktiviteter

# Gamle flybilder

# Innmelding

# Arkiv-litteratur-film

# Nyttige lenker
Leder:
Jørn Svendsen
Son
E-post:
post@vestbyhistorielag.org

Bankkonto: 10803545575

VIPPS: 539977
Velkommen til vår nettside!

Medlemstall: 159

_______________

Laget har til formål å fremme interessen for lokalhistorie og kulturvern, samle inn og ta vare på alt som har
betydning for Vestby kommunes historie og som kan fortelle om folks livsvilkår gjennom tidene.


Laget vil prøve å nå dette målet ved å:
  -  avholde møter med historiske og lokalhistoriske foredrag,              befaringer, kurs m.m.
  -  samle opplysninger om tradisjon, skikker og folkeliv, stedsnavn, målføre, fotografier og annet av historisk interesse.
  -  delta i arbeidet med registrering, bevaring og fredning av synlige fornminner og kulturminner i kommunen.
  -  undersøke og registrere kilder til vår lokale historie og gjøre dem tilgjengelige for interesserte.

Vestby Historielag - oppdatert den 11. juni. 2022
Vi vil gjerne ha kontakt med
medlemmene på E-post!
FLERE MEDLEMMER
ØNSKES! KONTAKT:
post@vestbyhistorielag.org
eller tlf. 90135517
Boka om Hølens historie.
Reportasje i Moss Avis
Boka om Vestbymålet.
Reportasje i Moss Avis
# Historiske bilder
ALBUM2 - Last opp ditt bilde som har allmen interesse! Skriv tekst om hva det er. Vestby Historielag.
På den nye siden:
GUL KNAPP, PC > Album2.
Felleskap, sosiale, lærerike, historiske og kulturelle opplevelser? Bli medlem i Historielaget. 
MØTEPROGRAM! KLIKK PÅ PROGAM I MENYEN.
Free Visitor Counters
VI ER BLITT MEDLEM
AV GRASROTANDELEN!
Til dere som vil støtte oss,
klikk her for å komme til
siden og bli giver.

En dag fra dagboka til Peder Arnestad - om hendelser på Vestre Erikstad 1898:
"Torsdagen den 15de desember 1898 er det nordavind og temmelig kaldt. Jeg har i dag vært i Soon med grisen fra Nordre Erikstad. Den var ikke tung. Den veide kun 11 Btt. (
Bismerpund, Btt, = 5,6 kg,).  Her har de i dag slaktet 2 griser. De blir vel temmelig lette, de også, for den største veide omtrent 11 ½ Btt. Den andre skal Johan reise til Moss med i morgen, og den er mindre. Ole Stubberud har slaktet dem. De reiste til Tømt, for Botolf skal ha den halve. Den veide 5 Btt. og 18 merker á 5 kr. pr. Btt."


 
PROGRAM FOR 2022!

Klikk program i menyen.BOKA FINNES PÅ ARK BOKHANDEL I VESTBY
De fleste bøkene våre
får du kjøpt  på ARK bokhandel i Vestby!
LOKALARKIV FOR VESTBY - FINNES DET?

Ja, Vestby Historielag
drifter det.

Vi mottar både digitalt og papir fra
bedrifter, foreninger, klubber og private. Innholdet har ofte en historisk verdi ut over det rent private. Vi har for eks. motatt mange lokale revytekster fra 1930-tallet. Kikk i skuffene etter gamle bilder. Det er veldig fint å ta vare på, lanskap og med mennesker. Det er fint om menneskene på bildene har navn. Vi skanner til digitalt og leverer tilbake.
For kontakt med vår frivillige arkivar:

E-post: paul@papirarkivet.no