Vestby Historielag
Stiftet  1980
MENY

# Forsiden

# Program

# Styret - Personvernerkl.

# Vedtekter

# Bokutgivelser

# Siste nytt

# Arbeidsgrupper

# Stier og tufter

# Aktiviteter

# Gamle flybilder

# Innmelding

# Arkiv-litteratur-film

# Nyttige lenker
Leder:
Jørn Svendsen
Son
E-post:
post@vestbyhistorielag.org

Bankkonto: 10803545575

VIPPS: 539977
Velkommen til vår nettside!

Medlemstall: 159

_______________

Laget har til formål å fremme interessen for lokalhistorie og kulturvern, samle inn og ta vare på alt som har
betydning for Vestby kommunes historie og som kan fortelle om folks livsvilkår gjennom tidene.


Laget vil prøve å nå dette målet ved å:
  -  avholde møter med historiske og lokalhistoriske foredrag,              befaringer, kurs m.m.
  -  samle opplysninger om tradisjon, skikker og folkeliv, stedsnavn, målføre, fotografier og annet av historisk interesse.
  -  delta i arbeidet med registrering, bevaring og fredning av synlige fornminner og kulturminner i kommunen.
  -  undersøke og registrere kilder til vår lokale historie og gjøre dem tilgjengelige for interesserte.

Vestby Historielag - oppdatert den 10. sept. 2023
Vi vil gjerne ha kontakt med
medlemmene på E-post!
FLERE MEDLEMMER
ØNSKES! KONTAKT:
post@vestbyhistorielag.org
eller tlf. 90135517
Boka om Hølens historie.
Reportasje i Moss Avis
Boka om Vestbymålet.
Reportasje i Moss Avis
# Historiske bilder
Felleskap, sosiale, lærerike, historiske og kulturelle opplevelser? Bli medlem i Historielaget. 
MØTEPROGRAM! KLIKK PÅ PROGAM I MENYEN.
Free Visitor Counters
VI ER BLITT MEDLEM
AV GRASROTANDELEN!
Til dere som vil støtte oss,
klikk her for å komme til
siden og bli giver.

To dager fra dagboka til Peder Arnestad - om hendelser på Vestre Erikstad 1893:
Søndag den 16de juli 1893 er det skyet og tordner, men jeg tror knapt det kommer regn. Presten Randberg reiste her forbi. Jeg ofret til ham på veien her kr 5,60. Det er i dag også offerdag til de skadelidte i Verdalen. Jeg sendte offeret med Carl Erikstad, for jeg syntes det var best å være hjemme. Men Carl Erikstad og jeg gikk til Karterud. Vi kom hjem kl. 11. Kl 2 kom Christiane hjem fra Kristiania og var dårlig.
Mandagen den 17. er det skyet om morgenen, men ut på dagen klarnet det opp. Johan var først i Hølen kl 4.30, men doktoren var ikke hjemme. Og så reiste han igjen kl 1, da ble doktoren med. Han sa det var rosenfeber som Christiane hadde. Hun var temmelig dårlig. Jeg var i Son. Jeg satt på med l. Mørk. Wulff var her og ba meg møte i Hvitsten som lagrettsdommer i en sak med A. Olsen.

 
PROGRAM FOR 2023!  Klikk program i menyen.

Nyhet i arkivet:
Historien til: Stiftelsen Kultursenteret Vestby Prestegård
BOKA FINNES PÅ ARK BOKHANDEL I VESTBY
De fleste bøkene våre
får du kjøpt  på ARK bokhandel i Vestby!
LOKALARKIV FOR VESTBY - FINNES DET?

Ja, Vestby Historielag
drifter det.

Vi mottar både digitalt og papir fra
bedrifter, foreninger, klubber og private. Innholdet har ofte en historisk verdi ut over det rent private. Vi har for eks. motatt mange lokale revytekster fra 1930-tallet. Kikk i skuffene etter gamle bilder. Det er veldig fint å ta vare på, lanskap og med mennesker. Det er fint om menneskene på bildene har navn. Vi skanner til digitalt og leverer tilbake.
For kontakt med vår frivillige arkivar:

E-post: paul@papirarkivet.no


INFORMASJONSPLAKATER.
Historielaget er i gang med å produsere informasjonsplakater ved kulturminner i terrenget og ved stier.
Foreløpige plakter ved:

1. Mølabekken - som renner ut ved Mølen på Emmerstd.
2. Gravrøysa på Pepperstad.
3. Dammyr, vest for Haugertjern
4. Mortenshytta øst for Son.
På gang neste år:
Nordbylunden i Vestby
Stockholm i Vestby