Vestby Historielag
Stiftet  1980
MENY

# Forsiden

# Program

# Styret

# Vedtekter

# Bokutgivelser

# Siste nytt

# Arbeidsgrupper

# Stier og tufter

# Aktiviteter

# Gamle flybilder

# Innmelding

# Arkiv-litteratur-film

# Nyttige lenker
Leder:
Jørn Svendsen
Son
E-post:
post@vestbyhistorielag.org

Bankkonto: 10803545575
Velkommen til vår nettside!

Medlemstall: 164

_______________

Laget har til formål å fremme interessen for lokalhistorie og kulturvern, samle inn og ta vare på alt som har
betydning for Vestby kommunes historie og som kan fortelle om folks livsvilkår gjennom tidene.


Laget vil prøve å nå dette målet ved å:
  -  avholde møter med historiske og lokalhistoriske foredrag,              befaringer, kurs m.m.
  -  samle opplysninger om tradisjon, skikker og folkeliv, stedsnavn, målføre, fotografier og annet av historisk interesse.
  -  delta i arbeidet med registrering, bevaring og fredning av synlige fornminner og kulturminner i kommunen.
  -  undersøke og registrere kilder til vår lokale historie og gjøre dem tilgjengelige for interesserte.

Vestby Historielag - oppdatert den . 2. april 2018
Vi vil gjerne ha kontakt med
medlemmene på E-post!
FLERE MEDLEMMER
ØNSKES! KONTAKT:
post@vestbyhistorielag.org !
Boka om Hølens historie.
Reportasje i Moss Avis
Boka om Vestbymålet.
Reportasje i Moss Avis
# Historiske bilder
ALBUM2 - Last opp ditt bilde som har allmen interesse! Skriv tekst om hva det er. Vestby Historielag.
På den nye siden:
GUL KNAPP, PC > Album2.
Felleskap, sosiale, lærerike, historiske og kulturelle opplevelser? Bli medlem i Historielaget. 
MØTEPROGRAM FOR 2018 ER SATT OPP!
Nyheter på "siste nytt" siden!
WESSEL-KVELD DEN 11. APRIL!
På Prestegården i Vestby kl 19.

Sang og spill av elever fra Follo Folkehøyskole, Christian Killengreen, skuespiller Rune Hekkelstarnd leser og professor Liv Bliksrud, som blant annet har forfattet boken "Den smilende makten", om det Norske Selskab i
København på slutten av 1700-tallet. Alt i en herlig kollasj av sang, tekster og historie rundt dikter og forfatter Johan Herman Wessel, som tilbragte sine barneår i Vestby!

Sett av kvelden! Ta med kjente.
Fri inngang! Kaffepause!