For tiden har vi flg. temaer/arbeidsgrupper:

              Lokalhistorisk arkiv ("Vesla")

              Kartlegging av husmannsplasser

              Veger og stier

              Skolenes historie

              Visuell dokumentasjon (bilde og film)

             Sentrums historie

             Kontakt med grunnskolen
Vestby Historielag
Stiftet  1980
MENY

# Forsiden

# Program

# Styret

# Vedtekter

# Bokutgivelser

# Siste nytt

# Arbeidsgrupper

# Stier og tufter

# Aktiviteter

# Gamle flybilder

# Innmelding

# Arkiv-litteratur-film

# Nyttige lenker
Leder:
Jørn Svendsen
Son
E-post:
post@vestbyhistorielag.org
Arbeidsgrupper
# Historiske bilder