Vestby Historielag
Stiftet  1980
MENY

# Forsiden

# Program

# Styret

# Vedtekter

# Bokutgivelser

# Siste nytt

# Arbeidsgrupper

# Stier og tufter

# Aktiviteter

# Gamle flybilder

# Innmelding

# Arkiv-litteratur-film

# Nyttige lenker
Leder:
Jørn Svendsen
Son
E-post:
post@vestbyhistorielag.org

Bankkonto: 10803545575
Vestby Bygdebok av Øystein Kock Johansen

En flott bok som sier mye om Vestbys opprinnelse fra begynnelsen.

Undertittel: "Fra istid til vikingtid."

Forfatteren er utdannet, arkeolog, religionshistoriker og økonomihistoriker.

Her er lenke til gratis nettversjon av boken:

Vestby Bygdebok av Øystein Kock Johansen
Lenke til tidskriftet om Historielagets 25 års beretning!
Lenke til første del av intervju kollasj som er laget i samarbeid med Historielaget.
Her forteller Edith Blix Brevik om seg selv og livet i Son.
Videre forteller Alf Knutsen, Kjell Karlstad, Henning Karlstad, Harald Kjølberg, Bjørn Linnestad og Dagny Presterud.

Andre del av intervju kollasj.
Eugen Røedshagen, Borghild Kakserud og Irene
Gjølstad.

Tredje del av intervju kollasj.
Hans Jakob Tanum, Jan Fredrik Stubberud,
Trond Berthelsen, Lillian Bakke, Turid Mjelve.

Film fra arkeologisk utgraving før ny E-6 gjennom Vestby. 1992.
Gamle tog på nye spor.1996.
Nye broer over Hølen prøves av gamle damplok.

OVERSIKT OVER HUSMANNSPLASSER
I VESTBY.
TILRETTELAGT OG
ORGANISERT AV
VESTBY HISTORIELAG VED
JARLEIF NORDHEIM
Foreløpig versjon.
Filmstubb: Alf Knudsen mottar Kongens Fortjenestemedalje.
Son, juni 2014

Tekst av Sonja Pran om 17. mai feiring i Hvitsten på 1950-tallet.
Hele portrettintervjuet med Eugen
Røedshagen er til utlån pr DVD på bibliotekene i Vestby!

# Historiske bilder
 Søndre Brevik - Son, før og nå. Lokal historie skrevet 
 av elever på Brevik skole.
 Om gården Bjørlien, som skolen arvet navnet til, og  
 urmakeren som bodde på gården.
Boka om Vestbydialekten.
Son skoles historie, av Mona Lødøen. Denne historien er svørt rik på detaljer.
Min barndoms Hølen, av Irene Gjølstad.
Datter av Hulda og Oskar Karlstad (kalt Mattis)
  SON LEKSIKON ER DIGITALISERT!
                  Kommer her julen 2018.