Vestby Historielag
Stiftet  1980
MENY

# Forsiden

# Program

# Styret

# Vedtekter

# Bokutgivelser

# Siste nytt

# Arbeidsgrupper

# Stier og tufter

# Aktiviteter

# Gamle flybilder

# Innmelding

# Arkiv-litteratur-film

# Nyttige lenker
Leder:
Jørn Svendsen
Son
E-post:
post@vestbyhistorielag.org

Bankkonto: 10803545575
Flybilder Widerøe - Garder 1949 og 1950-tallet
Fotografier: www.akershusmuseet.no
Kvalitetskopier av bildene kan bestilles:
www.akershusmuseet.no   / digitalmuseum.no

Hestvet
Tønnum
Topper
Kjensli
Tuft
Haug
Svinskog
Rogsti
Rokker
Bylterud
Gon
Florud
Pung
Sørtom
Haug Garder
Kjerstad
Garder
Hestvet
Topper
Søndre Hestvet

Tønnum
Hestvet
Vestre Topper
Kjensli
Nordre Rustad
Vestre Tuft
Haug
Østre Kjerstad
Vestre Tuft
Rustad Garder
Svinskog
Nordre Svinskog
Nordre Rogsti
Rokker
Bylterud
Vestre Bylterud
Gon
Florud
Pung
Sørtom
Garderhagen
Nordre Håvimb
Haug Garder
Kjerstad
Vestre Kjerstad
Tuft
Tuftbråten
Garder Søndre
Garderbråten
Søndre Hestvet
Garder sentrum
Nordre Hestvet
Nordre Topper
Tannum
Tannum
# Historiske bilder