Vestby Historielag
Stiftet  1980
MENY

# Forsiden

# Program

# Styret

# Vedtekter

# Bokutgivelser

# Siste nytt

# Arbeidsgrupper

# Stier og tufter

# Aktiviteter

# Gamle flybilder

# Innmelding

# Arkiv-litteratur-film

# Nyttige lenker
Leder:
Jørn Svendsen
Son
E-post:
post@vestbyhistorielag.org

Bankkonto: 10803545575
Flybilder Widerøe - Hølen 1950-tallet
Fotografier: www.akershusmuseet.no
Kvalitetskopier av bildene kan bestilles:
www.akershusmuseet.no   / digitalmuseum.no

Såner kirke
Såner skole 1959
Nordre og søndre
Skøyen 1959
Hølen 1935
Bruer Gård 1954
Hølen 1951
Hølen 1958
Hølen 1958
Bruerveien Hølen
Bruerveien Hølen
Elvestad 1959
Åsheim
Kjenn
Kjenn
Ødegård
Vines 1954
Vines
Auerud
Bruer N
Bekkevold
Anbekk
Elvestad
Vines
Auerud
Bruer N
Anbekk
Elvestad
Bekkevold
# Historiske bilder