Vestby Historielag
Stiftet  1980
MENY

# Forsiden

# Program

# Styret

# Vedtekter

# Bokutgivelser

# Siste nytt

# Arbeidsgrupper

# Stier og tufter

# Aktiviteter

# Gamle flybilder

# Innmelding

# Arkiv-litteratur-film

# Nyttige lenker
Leder:
Jørn Svendsen
Son
E-post:
post@vestbyhistorielag.org

Bankkonto: 10803545575
Flybilder Widerøe - Hvitsten 1935 og 1950-tallet
Hvitsten 1935
Hvitsten 1935
Hvitsten 1935
Stabil Alna 1952
Hvitsten 1952
Ramme
Hauer
Stabil Alna
Ramme
Hauger
Stabil Alna
Stabil Alna
Fotografier: www.akershusmuseet.no
Kvalitetskopier av bildene kan bestilles:
www.akershusmuseet.no   / digitalmuseum.no

# Historiske bilder
Strand