Vestby Historielag
Stiftet  1980
MENY

# Forsiden

# Program

# Styret

# Vedtekter

# Bokutgivelser

# Siste nytt

# Arbeidsgrupper

# Stier og tufter

# Aktiviteter

# Gamle flybilder

# Innmelding

# Arkiv-litteratur-film

# Nyttige lenker
Leder:
Jørn Svendsen
Son
E-post:
post@vestbyhistorielag.org

Bankkonto: 10803545575
Interesse for lokalhistorie?

Meld deg inn.

Vestby Historielag, Postboks 29, 1541 Vestby
eller

post@vestbyhistorielag.org

Koningenten for 2018 er kr 300,- pr år.

Innkludert FOLLOMINNE - tilsendt

hvert år!

# Historiske bilder