Vestby Historielag
Stiftet  1980
MENY

# Forsiden

# Program

# Styret

# Vedtekter

# Bokutgivelser

# Siste nytt

# Arbeidsgrupper

# Stier og tufter

# Aktiviteter

# Gamle flybilder

# Innmelding

# Arkiv-litteratur-film

# Nyttige lenker
Leder:
Jørn Svendsen
Son
E-post:
post@vestbyhistorielag.org

Bankkonto: 10803545575
Son 1935
Son 1949
Stavnes Kjøvangen
Roverstad Aale
Arnestad
Mørk
Roverstad
Tømt
Son Slipp Mekk
Son 1952
Son Slipp og Mekk
Grimsrud gård
Liabråten
Husjordet
Solhøy Skole
Brevig 1954
Søndre Brevik gård
Søndre Brevik 1954
Son flyfoto
Son flyfoto
Labo stadio 1954
Erikstad skole
Erikstad
Stubberud
Saga i Son
Nordre Kjøvangen
Sletta Son
Son 1954
Strømbråten
Alisenborg Son
Kleiva Son
Labobakken
Elveveien Son
Kolås Son
Stavnes Laksa
Saltbua Son
Kolås østre
Kolås vestre Golfbanen Son
Blåstua Son
Flybilder Widerøe - Son 1935, 1949 og 1950-tallet
Son 1935 -  med oljetankene
1935
Kjøvangen 1935
Brevig gårdene 1949
Søndre Brevik gård
Son 1949, uten oljetankene
Kinne gård
Stavnes østre. Revet på 1980-tallet.
Roverstad nedre
Arnestad
Søndre Mørk
Fotografier: www.akershusmuseet.no
Kvalitetskopier av bildene kan bestilles:
www.akershusmuseet.no   / digitalmuseum.no

Roverstad øvre
Jonstad
Tømt
Son Slipp og Mekk. 1952
Son Slipp og Mekk. 1953
Grimsrud
Liabråten
Husjordet
Solhøy Skole
Brevig gårdene, Saga
Søndre Brevik 1954
Søndre Brevik. Revet 1980-tallet, nå bebygget.
Labo
Erikstad skole. Bygn. til
høyre var også skole.
Erikstad mellom
Stubberud, øvre og nedre
Saga i Son
Nordre Kjøvangen Hansson
Sletta
Strømbråten
Strømbråten
Bilder nedenfor fra 1954
Son
Son
Alisenborg
Kleiva
Labobakken, Løkkeveien
Elveveien
Kolås-området
Stavnes, Laksa
Saltbua, Son
Kolås østre
Kolås vestre. Revet 2014,
til fordel for leiligheter.
Blåstua. Sonskilen
Son 1935
Mellom Mørk
# Historiske bilder