Lagets styre i 2017:

Leder                Jørn Svendsen, Kjøvangveien 66, 1555 Son
                        Mob. 90135517


Nestleder           Petter Hermansen
                          mob: 95042839


Kasserer             Steinar Hansen,         
                          mob: 91382221

Sekretær            Marit Solli, Klokkerud Gård, 1550 Hølen
                            mob. 400 20 930


Styremedlem        Henning Karlstad, Randemsletta 35, 1540 Vestby
                                mob. 915 60 250Styremedlem         Helge B. Hovland, Randembrekka 2, 1540 Vestby
                                tlf. 64 95 03 46


Varamedlem         Birger Hekkelstrand, 1555 Son
                           tlf: 41237667


Varamedlem      Tore Rahn    Anna Cathrinesvei 11, 1540 Vestby        
                           mob. 957 82 764

Honorært
styremedlem        Bjørn Linnestad, Drøbakveien 333, 1540 Vestby
                                tlf. 64 95 00 57
Vestby Historielag
Stiftet  1980
MENY

# Forsiden

# Program

# Styret

# Vedtekter

# Bokutgivelser

# Siste nytt

# Arbeidsgrupper

# Stier og tufter

# Aktiviteter

# Gamle flybilder

# Innmelding

# Arkiv-litteratur-film

# Nyttige lenker
Leder:
Jørn Svendsen
Son
E-post:
post@vestbyhistorielag.org

Bankkonto: 10803545575
# Historiske bilder