Lagets styre i 2018:

Leder              Jørn Svendsen, Kjøvangveien 66, 1555 Son
                        Mob. 90135517


Nestleder           Petter Hermansen, Garder
                          mob: 95042839


Styremedlem/Kasserer             Ivar Bjerke, Drøbak
                          mob: 91377335

Styremedlem/Sekretær            Mona Lødøen, Vestby
                            mob. 95839060


Styremedlem        Henning Karlstad, Vestby
                                mob. 915 60 250Styremedlem         Helge B. Hovland, Vestby
                                tlf. 90564851


Varamedlem         Birger Hekkelstrand, Son
                           tlf: 41237667


Varamedlem      Tore Rahn, Vestby        
                           mob. 957 82 764

Honorært
styremedlem        Bjørn Linnestad, Vestby
                                tlf. 64 95 00 57
Vestby Historielag
Stiftet  1980
MENY

# Forsiden

# Program

# Styret

# Vedtekter

# Bokutgivelser

# Siste nytt

# Arbeidsgrupper

# Stier og tufter

# Aktiviteter

# Gamle flybilder

# Innmelding

# Arkiv-litteratur-film

# Nyttige lenker
Leder:
Jørn Svendsen
Son
E-post:
post@vestbyhistorielag.org

Bankkonto: 10803545575
# Historiske bilder