Vestby Historielag
Stiftet  1980
MENY

# Forsiden

# Program

# Styret

# Vedtekter

# Bokutgivelser

# Siste nytt

# Arbeidsgrupper

# Stier og tufter

# Aktiviteter

# Gamle flybilder

# Innmelding

# Arkiv-litteratur-film

# Nyttige lenker
Leder:
Jørn Svendsen
Son
E-post:
post@vestbyhistorielag.org

Bankkonto: 10803545575
Flybilder Widerøe - Vestby 1950-tallet
Vestby 1951
Vestby 1951
Vestby 1951
Vestby 1954
Revhaug 1954
Vestby Prestegård 1954
Vestby
Vestby
Randem
Nordby
Støttumveien
Østreng
Støttum
Støttum Østre
Nes
Rustad 1959
Fotografier: www.akershusmuseet.no
Kvalitetskopier av bildene kan bestilles:
www.akershusmuseet.no   / digitalmuseum.no

Alle bildene nedenfor er fra 1959
Røedshagen
Rød nedre
Deli
Klevjer
Vestby bilverksted
Li
Rød øvre
Nordli
Sundby
Søndre Randem
Deli
Nordby
Scaus Buss
Vestbyveien
Høgdaveien
Sollia - Verpet
Verpet
Lesteberg
Kalfjøs
Jekserud
Auten
Tanum
# Historiske bilder