For tiden har vi flg. temaer/arbeidsgrupper:

              Lokalhistorisk arkiv ("Vesla")

              Kartlegging av husmannsplasser

              Veger og stier

              Skolenes historie

              Visuell dokumentasjon (bilde og film)

             Sentrums historie Denne gruppa slettes etter boka, "Nere ve stasjon."

             Kontakt med grunnskolen
Vestby Historielag
Stiftet  1980
MENY

# Forsiden

# Program

# Styret - Personvernerkl.

# Vedtekter

# Bokutgivelser

# Siste nytt

# Arbeidsgrupper

# Stier og tufter

# Aktiviteter

# Gamle flybilder

# Innmelding

# Arkiv-litteratur-film

# Nyttige lenker
Leder:
Jørn Svendsen
Son
E-post:
post@vestbyhistorielag.org

Bankkonto: 10803545575

VIPPS: 539977
Arbeidsgrupper
# Historiske bilder