Vestby Historielag
Stiftet  1980
MENY

# Forsiden

# Program

# Styret - Personvernerkl.

# Vedtekter

# Bokutgivelser

# Siste nytt

# Arbeidsgrupper

# Stier og tufter

# Aktiviteter

# Gamle flybilder

# Innmelding

# Arkiv-litteratur-film

# Nyttige lenker
Leder:
Jørn Svendsen
Son
E-post:
post@vestbyhistorielag.org

Bankkonto: 10803545575

VIPPS: 539977
Vestby Gårdshistorie

Et to binds verk om alle gårder i Vestby fra begynnelsen på 1600-tallet.

Gårdene, slektene, menneskene, hendelser.

Alle ord og navn i bøkene er søkbare!

Her er lenke til gratis nettversjon fra Nasjonalbiblioteket av bøkene:

Vestby Gårdshistorie bind 1

Vestby Gårdshistorie bind 2


Lenke til tidskriftet om Historielagets 25 års beretning!
Lenke til første del av intervju kollasj som er laget i samarbeid med Historielaget.
Her forteller Edith Blix Brevik om seg selv og livet i Son.
Videre forteller Alf Knutsen, Kjell Karlstad, Henning Karlstad, Harald Kjølberg, Bjørn Linnestad og Dagny Presterud.

Andre del av intervju kollasj.
Eugen Røedshagen, Borghild Kakserud og Irene
Gjølstad.

Tredje del av intervju kollasj.
Hans Jakob Tanum, Jan Fredrik Stubberud,
Trond Berthelsen, Lillian Bakke, Turid Mjelve.

OVERSIKT OVER HUSMANNSPLASSER
I VESTBY. PRODUSERT AV
JARLEIF NORDHEIM

Tekst av Sonja Pran om 17. mai feiring i Hvitsten på 1950-tallet.

HISTORIELAGETS YOUTUBEKANAL - KLIKK HER!

Her du kan velge i en rekke film-intervjuer med folk fra Vestby kommune og mange andre andre lokale film-klipp !

# Historiske bilder
 Søndre Brevik - Son, før og nå. Lokal historie skrevet 
 av elever på Brevik skole.
 Om gården Bjørlien, som skolen arvet navnet til, og  
 urmakeren som bodde på gården.
Boka om Vestbydialekten.
Son skoles historie, av Mona Lødøen. Denne historien er svært rik på detaljer.
Min barndoms Hølen, av Irene Gjølstad.
Datter av Hulda og Oskar Karlstad (kalt Mattis)
  SON LEKSIKON SOM SØKBAR PDF!
                 Nesten 700 mb - tar litt tid å laste ned.
  SON LEKSIKON EXTRA TIL 2014!
   Her har Ivar Gudmundsen oppdatert leksikon
   fra 2002 frem til 2014 - bare i tekst.
    Historien om: "Stiftelsen Kultursenteret
     Vestby Prestegård", Av Mona Lødøen
.
Ny oppdatert oversikt over husmannsplasser i Vestby - produsert av Jarleif Nordheim.
Ny oppdatert oversikt over husmannsplasser i Garder. Produsert av Jarleif Nordheim.