Vestby Historielag
Stiftet  1980
MENY

# Forsiden

# Program

# Styret - Personvernerkl.

# Vedtekter

# Bokutgivelser

# Siste nytt

# Arbeidsgrupper

# Stier og tufter

# Aktiviteter

# Gamle flybilder

# Innmelding

# Arkiv-litteratur-film

# Nyttige lenker
Leder:
Jørn Svendsen
Son
E-post:
post@vestbyhistorielag.org

Bankkonto: 10803545575

VIPPS: 539977
Velkommen til vår nettside!

Medlemstall: 154

_______________

Laget har til formål å fremme interessen for lokalhistorie og kulturvern, samle inn og ta vare på alt som har
betydning for Vestby kommunes historie og som kan fortelle om folks livsvilkår gjennom tidene.


Laget vil prøve å nå dette målet ved å:
  -  avholde møter med historiske og lokalhistoriske foredrag,              befaringer, kurs m.m.
  -  samle opplysninger om tradisjon, skikker og folkeliv, stedsnavn, målføre, fotografier og annet av historisk interesse.
  -  delta i arbeidet med registrering, bevaring og fredning av synlige fornminner og kulturminner i kommunen.
  -  undersøke og registrere kilder til vår lokale historie og gjøre dem tilgjengelige for interesserte.

Vestby Historielag - oppdatert den 05. april. 2024
Vi vil gjerne ha kontakt med
medlemmene på E-post!
FLERE MEDLEMMER
ØNSKES! KONTAKT:
post@vestbyhistorielag.org
eller tlf. 90135517
Boka om Hølens historie.
Reportasje i Moss Avis
Boka om Vestbymålet.
Reportasje i Moss Avis
# Historiske bilder
Felleskap, sosiale, lærerike, historiske og kulturelle opplevelser? Bli medlem i Historielaget. Send en e-post!
MØTEPROGRAM! KLIKK PÅ PROGAM I MENYEN.
Free Visitor Counters
VI ER BLITT MEDLEM
AV GRASROTANDELEN!
Til dere som vil støtte oss,
klikk her for å komme til
siden og bli giver.

FEM DAGER I PEDERS DAGBOK FRA V. ERIKSTAD 1899
 Onsdagen den 5te juli 1899 er det godt, varmt vær med 22 grader i skyggen. Det er også i dag auksjon på Authen. Jeg vil ikke reise der opp i dag, for det er så varmt, og så har jeg ikke noe der å gjøre, heller. Wulf var her og tilsa meg å møte til skiftesamling i V. Authens bo tirsdagen den 11te kl. 10 i Drøbak.
 Torsdagen den 6te er det godt, varmt vær med 23 grader i skyggen. Johan har i dag reist til Christiania med 28 kyllinger. Anna kjørte han til Soon, til dampskipet "Alpha". Johan kom hjem kl. 8. Han hadde fått kr. 1 stykke.
 Fredagen den 7de er det opphold her, men går noen byger sydover og vestover. Det er ikke sikkert for torden. Jeg hørte litt før jeg sto opp. Nå er kl. 8, morgen. Johan hypper poteter for andre gang. De er ganske pene.
 Lørdagen den 8de er det litt skyet, men holder oppe og er varmt. Johan slo litt med ljåen. Han skulle bruke maskinen, men besinnet seg.
 Søndagen den 9de er det godt, varmt vær. Jeg har i dag gått en tur rundt her oppe ved Langebråten. Jeg har sluppet Erikstadkuene gjennom leet, for det var en mengde klegg rundt dem. Det er nå 18 graders varme i skyggen. Her kom Carl Erikstad og Ole Dahl. Vi tok en "kløverknekt". Jeg og Carl Erikstad tapte. Carl 42 - og jeg 11 ganger á 3 øre.

 
PROGRAM FOR 2024!  Klikk program i menyen.

Nyhet i arkivet:
Historien til: Stiftelsen Kultursenteret Vestby Prestegård
De fleste bøkene våre
får du kjøpt  på ARK bokhandel i Vestby!
LOKALARKIV FOR VESTBY - FINNES DET?

Ja, Vestby Historielag
drifter det.

Vi mottar både digitalt og papir fra
bedrifter, foreninger, klubber og private. Innholdet har ofte en historisk verdi ut over det rent private. Vi har for eks. motatt mange lokale revytekster fra 1930-tallet. Kikk i skuffene etter gamle bilder. Det er veldig fint å ta vare på, lanskap og med mennesker. Det er fint om menneskene på bildene har navn. Vi skanner til digitalt og leverer tilbake.
For kontakt med vår frivillige arkivar:

E-post: paul@papirarkivet.no


INFORMASJONSPLAKATER.
Historielaget er i gang med å produsere informasjonsplakater ved kulturminner i terrenget og ved stier.
Foreløpige plakter ved:

1. Mølabekken - som renner ut ved Mølen på Emmerstd.
2. Gravrøysa på Pepperstad.
3. Dammyr, vest for Haugertjern
4. Mortenshytta øst for Son.
På gang neste år:
Nordbylunden i Vestby
Stockholm i Vestby 
VESTBYSPELET!
Historielagets store teaterprosjekt høsten 2024!
Vil du være med? Les mer om prosjektet her!
Damen på bilde er Kari Linnestad som er skuespiller, sanger og dramatiker i spelet.